Şavşat
Şavşat

2015 yılında Cittaslow kapsamına alınmış ve Türkiye'nin 10. sakin şehri unvanını kazanmıştır. Yeşil doğasının güzelliğiyle bilinir.

Şavşat nüfusunun büyük çoğunluğunu Ahıska kökenli Kıpçak Türkleri oluşturmaktadır az bir nüfusunu(8 köy) Gürcüler oluşturmaktadır. Şavşat kelimesi Gürcüce kökenli olduğu ileri sürülmektedir. Fakat manası için farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşler ilki ve en çok bilineni Kara Orman'dır. < Gür şavi (savi) "kara" + şad "orman". Bir diğer görüş ise Şavşat kelimesinin Gürcüce Şavi "siyah" sözcüğüyle ilgili olmadığıdır. Adın sonundaki +eti/+ati (>+at) eki Gürcücenin "yeri-yurdu" anlamındaki ekidir. "Şavş? yurdu" Kızıroğlu ve diğerleri Sakaların Savuş oymak adından olduğunu ileri sürerler.

malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort